Započela provedba projekta “Kreni zeleno!”

Nositelj projekta “Kreni zeleno!” je ZEO Nobilis, a ostali partneri na projektu su Grad Čakovec, Međimursko veleučilište u Čakovcu te Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode. Cilj projekta je uspostavljanje volonterskog programa u zaštiti prirode i okoliša u Međimurskoj županiji, a značajan dio aktivnosti biti će fokusiran upravno na konkretne akcije vezane uz prirodu i okoliš. Projekt u vrijednosti 100.000 kn financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se od kolovoza 2017. do srpnja 2018. godine. Međimurska priroda će imati aktivnu ulogu u definiranju akcija s područja zaštite prirode u koje se mogu uključiti volonteri tijekom provođenja projekta te u budućnosti.   

Uspostavljanje volonterskog programa koji će se uz generalno volontiranje i umrežavanje s različitim dionicima diljem Međimurske županije temeljiti na “zelenim temama” svakako predstavlja izazov, ali i prijeko potrebnu mjeru za uspostavljanje društva spremnog na uljučivanje na rad za opće dobro. Kako bi se osigurala promocija volontiranja potrebno je uključiti mlade osobe spremne na rad za opće dobro u aktivnosti koje se odnose na djelovanje u lokalnoj zajednici, i to u onom vidljivom segmentu koji nas okružuje – okolišu. Nedostatak konkretnih aktivnosti te nepovezanost različitih dionika na području zaštite okoliša i prirode uzrok su nezastupljenosti određenih akcija u koje bi se mladi rado uključili. Boljom koordinacijom te osposobljenosti mladih za samo organiziranje volonterskih akcija, kako okolišnih tako i generalnih, projektom se nastoji pozitivno djelovati na širu lokalnu zajednicu i osvjestiti ju o važnosti uključivanja pružajući im vidljive rezultate i promjene u njihovoj zajednici.

Kroz projekt “Kreni, zeleno!” nastoje se osigurati kompetencije članova ZEON-a iz područja menadžera volontera, uspostaviti i povezati različite dionike na području zaštite okoliša i prirode te u konačnici izraditi volonterski program koji bi mladim osobama pružao konkretno uključivanje u boljitak lokalne zajednice i osiguravanje kompetencija za daljnje obrazovanje/usavršavanje na području zaštite okoliša i prirode. Izrazitom promocijom, informiranjem te predstavljanjem programa se projektom nastoji doprijeti do ciljne skupine te potaknuti razvoj volonterstva u onom području u kojem isto još nije dovoljno razvijeno.