I ti možeš postati znanstvenik!

U novije vrijeme sve je popularniji poseban oblik volontiranja pod nazivom građanska znanost ili engleski citizen science. Građanska znanost omogućuje dobrovoljno sudjelovanje građana u znanstvenim istraživanjima koji masovnim prikupljanjem podataka pomažu profesionalnim znanstvenicima u njihovim istraživačkim projektima. Ona uključuje široki spektar područja, ali najviše doprinosi upravo istraživanjima iz biologije, zaštite prirode i ekologije. Podaci o biološkoj raznolikosti koje prikupljaju građani znanstvenici vrlo su vrijedni jer omogućuju stvaranje potpunije baze podataka o veličini i rasprostranjenosti populacije određene vrste, a prema tome i planiranju mjera zaštite bioraznolikosti. 

Najdužu i najrazvijeniju tradiciju građanske znanosti ima Velika Britanija koja je već 1976. godine razvila program prebrojavanja danjih leptira te se u 2018. godini u samo tri tjedna tijekom ljeta uključilo više od 100.000 volontera koji su zabilježili čak milijun jedinki leptira.

U sklopu projekta „Connecting with Nature‟ i u Međimurskoj županiji započelo je prikupljanje podataka, ne samo o leptirima već i o ostalim zanimljivim vrstama koje se mogu susresti u prirodi.  Ukoliko vam se više sviđa rad u grupi, u Međimurskoj županiji razvijeno je niz drugih volonterskih programa. U siječnju možete sudjelovati u zimskom prebrojavanju ptica močvarica, a već sedmu godinu zaredom Međimurska priroda u suradnji s lokalnim udrugama provodi projekt sanacije „crnih točaka‟ u kojem se postavljaju zaštitne ograde uz cestu u Črečanu i Selnici kako bi se spasilo žabe od masovnog stradavanja na prometnicama tijekom njihove proljetne migracije prema vodenim staništima. U travnju se provodi uređenje obale rijeke Drave za gniježđenje ptica bregunica, a sve do kolovoza možete pokušati snimiti pjev ptice žute strnadice.

Međutim, bez obzira na godišnje doba, svatko tko boravi u prirodi može zabilježiti i dojaviti opažanje bilo koje vrste ili pak neobični događaj koji ugrožava trenutno stanje okoliša. To se čini putem jednostavnog popunjavanja obrasca na internet stranicama Međimurske prirode koji se oformio u sklopu projekta „Connecting with Nature‟. Projekt „Connecting with Nature‟ realizira se kroz Program dodjele bespovratnih sredstava za zaštićena područja kojeg provode Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida. Stoga, uključi se već sad u neku od naših volonterskih akcija!