Poljoprivrednici, uključite se!

Budući da su poljoprivrednici ključni dionici u održavanju staništa leptira livadnih plavaca, pozivaju se svi vlasnici travnjaka u naseljima Štrukovec, Gornji Zebanec, Zebanec Selo, Donji Zebanec, Plešivica, Merhatovec, Frkanovec, Zasadbreg, Brezje, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Pleškovec, Knezovec, Šenkovec, Vratišinec, Hodošan i Goričan na radionicu za izradu prijedloga plana upravljanja za leptire livadne plavce koja će se održati u četvrtak 28. veljače 2019. u Domu mladeži Lopatinec (I.G. Kovačića 111a, Lopatinec), s početkom u 11:00 sati.

U okviru provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“ Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi projekt „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“, u svrhu postizanja ili održavanja povoljnog stanja očuvanosti strogo zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj. Projekt obuhvaća i izradu prijedloga planova upravljanja ugroženim leptirima- livadnim plavcima.

Na radionici će sudionici saznati više o dostupnim poticajima za održavanje travnjaka i o potrebama ovih ugroženih leptira, a kroz raspravu će sudjelovati u definiranju prijedloga za poboljšanje postojećih mjera i izradu novih mjera za njihovo očuvanje.

Radionicu organizira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, u suradnji s Podružnicom Međimurske županije Ministarstva poljoprivrede, Javnom ustanovom „Međimurska priroda“ i Hrvatskim prirodoslovnim muzejom.