Može li drveće proživljavati stres?

Svakom stablu u prirodnom životnom okolišu za odvijanje životnih funkcija potrebno je odgovarajuće tlo, dovoljno vode, zrak, sunčeva svjetlost i povoljna temperatura. U gradskim sredinama uvjeti života su uvelike promijenjeni.  Razlog tome su ekološki uvjeti grada odnosno zagađenje zraka, promjena vodnog režima, povišena temperatura, niža količina vlage, mehanička oštećenja od orezivanja i slično. Svaka takva promjena važna za normalno odvijanje životnih funkcija dovodi da stablo u urbanim sredinama brže propada, postaje podložnije napadu štetnika, a samim time povećava se potreba za brigom i uređenjem gradskog zelenila.

Izloženost stabala lošim životnim uvjetima posljedica je ljudskog djelovanja. Tlo u gradu je nepovoljno iz razloga što se u gornjim slojevima nakupljaju teški metali iz industrijskog postrojenja i automobilskog prometa koji izazivaju stres kod drveća u obliku različitih promjena u boji lišća i skraćivanju vegetacijskog razdoblja. Nepovoljno utječu i rasvjetna tijela koja produžuju vrijeme osvjetljavanja listova i do 24 sata i kao posljedica toga drveće dulje zadržava lišće do kasno u zimu te dolazi do stradavanja od ranojesenskog mraza, a zimi se na lišću nakuplja snijeg koji nosi težinu pod kojom drveće puca i ostaje oštećeno. Veliki problem su i nogostupi koji su izgrađeni u blizini korijenja drveća, što mu onemogućuje rast u širinu. Pritom dolazi do podizanja nogostupa i oštećivanja korijenja, a tu pak se povećava ulazak štetnih gljiva i bakterija. Zbog svega navedenog, drveće postaje akutna opasnost.

Blagodati koje nam drveće u urbanim sredinama daje su višestruke. Trenutno možda najvažnija uloga gradskog zelenila je da tijekom ljeta smanjuje upotrebu klime i pruža hlad. Gradski parkovi u pojasu širine od 50 metara smanjuju temperaturu zraka ljeti i do 5 stupnjeva Celzijevih, a kruženje zraka dovodi ohlađeni zrak i u izgrađena zagrijana područja. Zelenilo je važan faktor u higijeni grada gdje smanjuje količinu smoga, prašine i magle od dima i čađe.  Djeluje kao štit koji akumulira i smanjuje količinu buke koja dolazi s gradskih prometnica. Djeluje povoljno na psihofizičko i opće zdravstveno stanje čovjeka, estetski je ugodno oku i potiče na rekreaciju. Na kraju najvažnije: drveće proizvodi kisik koji udišemo.