Dva za dva – projekti u provedbi uskoro završavaju, počinje provedba novih

Proračuni županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode često su dovoljni tek za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje proizlaze iz zakonskih odredbi, dok je za ideje i aktivnosti koje donose dodanu vrijednost radu potrebno pronaći financijska sredstva u nekom od domaćih ili stranih natječaja. Iako provođenje projekata nije osnovna djelatnost javnih ustanova za zaštitu prirode, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode u proteklih nekoliko godina redovito je provodila barem jedan, a često i više različitih projekata istovremeno. Trenutno je Javna ustanova korisnik (vodeći partner) na projektu „Med dvemi vodami“ te partner na projektu „Partnerstvo za prirodu“.

Projekt „Med dvemi vodami“ financijski je puno teži, ujedno i najveći projekt koji je ustanova ikad provodila, stoga i poprilično zahtjevan i izazovan za provedu, dok je projekt „Partnerstvo za prirodu“ primjer manjeg projekta koji je usmjeren ponajprije na jačanje ljudskih kapaciteta kroz razmjenu iskustva između raznih dionika. Projekti poput „Partnerstva za prirodu“ financijski i provedbeno su manje zahtjevni, a omogućuju djelatnicima podizanje kompetencija potrebnih u svakodnevnom radu kroz suradnju i skupljanje znanja i iskustva na primjerima dobre prakse kako iz hrvatskih tako i iz zaštićenih područja diljem Europe. Oba projekta s provedbom završavaju do kraja ove godine, međutim prije nego njihova provedba završi, Javna ustanova započet će s provedbom dva nova projekta odobrena iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020, Riverside i Eco Bridge. Oba projektna prijedloga prijavljena su na 2. poziv već spomenutog Programa te se nalaze među samo 3 projekta odobrena za financiranje kroz specifični cilj „Obnova ekološke raznolikosti u pograničnom području“. Ukupno 9 projektnih prijedloga prijavljenih kroz spomenuti specifični cilj je u pregledu i ocjeni prošlo do posljednje faze ocjene kvalitete, a samo za 3 je komisija nakon te faze odobrila financiranje.

Projekt Riverside svojevrsni je nastavak projekta „Tri rijeke = Jedan cilj“ koji se provodio 2014. i 2015. godine, a projektni partneri su županijske javne ustanove za zaštitu prirode koje upravljaju Regionalnim parkom Mura-Drava te mađarski partneri Nacionalni park Dunav-Drava te pokrajina Zala. Aktivnosti će biti usmjerenje u poboljšanje upravljačkih aktivnosti Regionalnim parkom Mura-Drava kroz istraživanja, nabavu opreme, razmjenu iskustva i jačanje ljudskih potencijala. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1 milijun eura od čega na aktivnosti Međimurske prirode otpada otprilike 120.000,00 €.

Partneri na projektu Eco Bridge uz Međimursku prirodu su Grad Čakovec i Međimurska županija te grad Letenye i Nacionalni park Balaton. Projekt je usmjeren na aktivnosti vezane prvenstveno uz gradske parkove i perivoje kroz poseban naglasak o njihovoj važnosti kao urbanih ekosustava. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1,3 milijuna eura od čega na Međimursku prirodu otpada otprilike stotinjak tisuća eura.

Projekti bi s provedbom trebali započeti s prvim danima rujna ove godine, a predviđeno razdoblje provedbe oba projekta je 24 mjeseca.