Zašto radimo monitoring sastavnica prirode?

U proljeće i rano ljeto velik broj terenskih dana djelatnici Međimurske prirode provode na terenu s ciljem provođenja različitih monitoringa. U sektoru zaštite prirode monitoring se provodi u svrhu praćenja stanja biljnih i životinjskih vrsta, staništa i stanišnih tipova i on je neizostavni dio sustava zaštite prirode u cjelini. Za provedbu monitoringa izrađuje se nacionalni program monitoringa za svaku pojedinu vrstu ili stanište.

 

Prije početka provođenja monitoringa djelatnici prolaze program edukacije za praćenje određene sastavnice prirode. Za provedbu monitoringa se koriste različite znanstvene metode, a u cilju dobivanja jasnih i preciznih podataka i rezultata koji se očekuju provedbom tog programa. Podaci kasnije moraju biti dostupni i primjenjivi svim sudionicima i dionicima u sustavu zaštite prirode, a posebno istraživačima i izrađivačima planova u prostoru.

Na samom terenu obavljamo i edukaciju stanovništva. Kako? Molimo ih da, primjerice, u proljeće i ljeti ostavljaju otvorenim vrata svojih aktivnih ili nekadašnjih štala, svinjaca, peradarnika i drugih gospodarskih objekata na selu, kako bi lastavice mogle nesmetano ulaziti, formirati gnijezda i othraniti mlade. Ima slučajeva kada ljudi samoinicijativno čuvaju lastavicu, građenjem konzola za gnijezda, zatvaranjem mačaka kada su prisutni mladi ptiči i drugo, što je u svakom slučaju pohvalno i dobrodošlo ponašanje. Dakle, kod pojedinih vrsta suradnja lokalnog stanovništva u procesu monitoringa i zaštite prirode je nezamjenjiva i neprocjenjiva.

Sl. 1 Bez brige vlasnika štale neće biti mladunaca lastavica u gnijezdu

Od brojnih metoda praćenja vrsta, najčešće su prebrojavanje živih ili uginulih jedinki, praćenje njihovih nastambi ili gnijezda kod ptica. Ukoliko ih ne možemo stalno vidjeti, kao vidru ili šišmiša, koje su izrazito noćne vrste, pratimo takozvane tragove prisutnosti kao što su otisci, izmet, mokraća, dlaka perje, ostaci hranjenja, prisutnost određenih predatora i mnoge druge.

Sl. 2. Monitoring jelenka provodimo u sumrak, a zabilježene jednike označavamo i puštamo u prirodu

Prilikom provođenja opsežnijih monitoringa tražimo pomoć volontera pa je tako ovogodišnja akcija praćenja stanja jelenka u šumi Čep rezultirala rekordnim uključivanjem volontera. Do sad nam se priključilo preko 15 volontera koji su obilazeći šumu u večernjim satima saznali brojne zanimljivosti o jelenku i hrastovim šumama. Priključi nam se i ti u misiji zaštite prirode!