Kuda idu naše šume?

Znate li gdje se nalazi Vaša šuma? Gospodarite li njome održivo? Koje su glavne vrste drveća u njoj? Razmišljate o sadnji nekih novih do sad ne pristupnih vrsta u Međimurju?
Proteklih tjedana bio je period javnog uvida u procesu izrade Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Gorenje Međimurje s planom upravljanja područjem ekološke mreže za razdoblje od 2020. do 2029. godine. Rezultat je to opsežnog procesa planiranja tvrtke Hrvatske šume d.o.o. kako da u narednih 10 godina održivo gospodare državnim šumama gornjeg Međimurja. Na javnoj raspravi koja se održala posljednjih dana kolovoza izneseni su planovi u kojima se s ekološkog gledišta može zaključiti da se planiraju kvalitetne konverzije šuma.

Što to znači? Planovi gospodarenja šumama koji su provođeni u drugoj polovici 20. stoljeća provodili su različite politike onog razdoblja. Primjerice, jedna od njih bila je zamjena autohtonih vrsta s četinjačama. Konkretno za Međimurje to su bile vrste borovca te duglazije. U narednih 10 godina Hrvatske šume planiraju sječi te netipične vrste za Međimurje te se ponovno okrenuti autohtonim vrstama kao što je bukva i kesten.
S druge strane, u poplavnim šumama ove gospodarske jedinice do nedugo je bila popularna brzorastuća vrsta kanadska topola. I te površine se planiraju zamijeniti puno poželjnijom vrstom u područjima uz Muru, a to je hrast lužnjak.
S obzirom na to da se pojedine šumske površine nalaze i u području ekološke mreže, gospodarenje će se provoditi sukladno poželjnim mjerama za ciljane vrste i staništa, a time će se još više intenzivirati suradnja šumara i sektora zaštite prirode.
I na kraju, vratimo se na pitanja s početka teksta! Smatrate li da treba pokusirati prilikom sadnje s vrstama drveta ili se ipak držati tradicije i zdrave logike što uspijeva stoljećima u nekom podneblju?! Ne tako davno i privatni šumoposjednici su pohrlili za popularnom paulovnijom. I? Jeste se obogatili nakon 7 godina kao što Vam je bilo obećano? Prije bi se reklo da imate poprilično posla oko košnje nasada s paulovnijom i razmišljate kojoj tradicionalnoj vrsti ćete se vratiti.