Močvare su važne za čovjeka

Močvarna staništa jedna su od najvažnijih oaza biološke i krajobrazne raznolikosti. Osnovna je karakteristika močvara nagomilavanje organskog materijala koji nastaje taloženjem uginulih organizama na dno, obogaćujući vodu hranjivim tvarima. Uz ta je staništa vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja. Ako negdje želite pronaći mnoštvo kukaca i drugih beskralješnjaka, ptica, vodozemaca, gmazova, riba, sisavaca i raznolike vodene vegetacije, močvara je pravo mjesto za to!

 

 

Močvare su poput spužve

Močvare sudjeluju u obnavljanju zaliha podzemne vode i osiguravanju dostupnosti pitke vode velikom dijelu svjetske populacije. Močvarna staništa imaju funkciju spužve jer upijaju i skladište velike količine padalina te na taj način sprečavaju poplave. Utječu na regulaciju klime koja proizlazi iz njihove mogućnosti pohranjivanja i oslobađanja ugljikovog dioksida (čak dvostruko više od svih svjetskih šuma zajedno). Imaju ulogu u zadržavanju hranjivih tvari i sedimenata i pročišćavanju vode.

Gusto naseljeno Međimurje uvelike je isušilo svoje močvare, bilo one u središnjem dijelu poput Globetke, bilo uz rijeke Muru i Dravu. Praksa isušivanja močvara u periodu nakon 2. svjetskog rata činila se ispravnom te se na lokalnoj razini nije značajnije promišljalo o važnosti močvara i ostalih vlažnih staništa. Strateški su se isušivale i meliorirale močvare da se unište legla komaraca i (često je baš tako govoreno) ostale nesnage poput zmija, žaba i ostalih vrsta. U nakani da se prošire zone izgradnje, brojna su naselja izgrađena u samom srcu negdašnjih močvara, a današnji kućevlasnici na tim područjima imaju velikih problema s vodom u svojim podrumima.

Regionalni park Mura-Drava u Međimurju još uvijek obiluje vlažnim staništima kao što su poplavne šume, vlažni travnjaci, stari rukavci, mrtvice, meandri, sprudovi, močvare i bare. Nažalost, takva su staništa značajno ugrožena ljudskim djelovanjem, prije svega zatrpavanjem, isušivanjem, pretvaranjem u poljoprivredno zemljište, odlaganjem otpada i onečišćenjem te mijenjanjem prirodnog toka rijeka.

Istraživanje vodozemaca na bari Fučički

Stoga je naglasak u radu Međimurske prirode očuvanje takvih staništa kroz sprečavanje štetnih radnji te ponovno osvješćivanje o njihovoj važnosti putem stručnih projekata. Najnovija istraživanja Međimurske prirode pokazuju kako su međimurske močvare još uvijek riznice bioraznolikosti vodozemaca, gmazova, ptica i mnogih drugih vrsta!