Projekt Riverside – aktivnosti JU Međimurska priroda

Riverside zaštitni znak projekta
Logo projekta Riverside

Dok provedba najvećeg projekta u povijesti JU Međimurska priroda polako ide svojem kraju, s 1. rujnom ove godine započela je provedba dva nova projekta, Riverside i Eco Bridge, financiranih iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. U ovom tekstu osvrnuti ćemo se na aktivnosti koje će Međimurska priroda provoditi u sklopu projekta Riverside.

Ukupna vrijednosti projekta Riverside iznosi 954.250,40 €, od čega je 85%, odnosno 811.112,83 €, udio financiranja Europske unije, dok ostatak moraju osigurati projektni partneri kao vlastiti udio sufinanciranja projekta. Trajanje projekta je 24 mjeseci, a uz Međimursku prirodu partneri na projektu su županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije te mađarski partneri Nacionalni park Dunav-Drava te pokrajina Zala.

Ukupni proračun Međimurske prirode na projektu iznosi 119.995,00 €. Djelatnici Međimurske prirode kroz dvije godine provedbe projekta provodit će monitoringe vrsta: riječni rak (Astacus astacus), bregunica (Riparia riparia), pčelarica (Merops apiaster) i vodomar (Alcedo atthis), dok će u suradnji s vanjskim stručnjacima provesti monitoring piškura (Misgurnus fossilis) i vrsta reda Lepidoptera. Prije provođenja monitoringa nabavit će se sva potrebna oprema za provođenje istih te provesti akcije čišćenja riječnih obala pogodnih za gniježđenje ciljanih vrsta.

Djelatnici Međimurske prirode, ali i djelatnici ostalih partnera educirat će se kroz niz edukacija koje će se organizirati kroz projekt kao što su korištenje alata Q-GIS, edukacija vodič-interpretator te edukacija za sigurno korištenje kajaka.

Nakon što je kroz projekt Med dvemi vodami bila nakladnik fotomonografije o prirodnoj baštini Međimurske županije, kroz projekt Riverside djelatnici Međimurske prirode uredit će i izdati knjigu s naglaskom na primjerima dobre prakse u svojem radu, svojevrsni priručnik o upravljanju zaštićenim prirodnim vrijednostima.

Kako je u staroj kuriji u Križovcu, u kojoj se nalazi sjedište Javne ustanove i Centar za posjetitelje Med dvemi vodami, prostor podruma još uvijek neiskorišten, kroz projekt Riverside izradit će se dokumentacija građevinskog i interpretacijskog uređenja istog, kako bi na nekom budućem natječaju mogla tražiti sredstva za njegovo uređenje. Tema interpretacije podruma za sada neka ostane tajna.

Zajedno s ostalim partnerima djelatnici Međimurske prirode kroz projekt će iznjedriti dokument Joint nature Conservation management policy koji će se izraditi s ciljem što uspješnijeg dugoročnog održivog upravljanja Prekograničnim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav.

Na projektu Riverside kroz 24 mjeseca radit će troje djelatnika Međimurske prirode s okvirno 40-ak% svojeg ukupnog radnog vremena.

Riverside početna konferencija Noskovci 1210 (131)
Početna konferencija projekta Riverside održana je u Noskovcima (Virovitičko-podravska županija)

This project has been prepared and is being implemented with the financial assistance of the European Union. The content of this material is the sole responsibility of the Međimurje Nature – Public Institution for Nature Protection and under no circumstances does it maintain the position of the European Union and / or the Managing Authorities.