Projektne aktivnosti u 2021. godini

Godina 2021. bila je godina službenog završetka dosad najvećeg projekta u 15 godina rada Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. Projekt Med dvemi vodami provodio se od 16. srpnja 2018. godine pa sve do kraja ožujka 2021. godine, a finale je imao u otvorenju Edukacijsko-istraživačkog centra Matulov grunt u Frkanovcu. Druga dva lokaliteta posjetiteljske infrastrukture koja su uređena kroz projekt Med dvemi vodami, poučna staza Svetomartinska Mura na području Općine Sveti Martin na Muri te Centar za posjetitelje Med dvemi vodami u Križovcu otvoreni su još tijekom 2020. godine. Posljednji mjeseci provedbe projekta Med dvemi vodami bili su uglavnom u znaku promotivnih i marketinških aktivnosti te pripremanju završnih izvješća. Projekt je provedbeno i financijski zaključen, a projektni partneri zajedno su uložili više od 12 milijuna kuna, ponajprije u unapređenje posjetiteljske infrastrukture u kojoj ćemo educirati mlade generacije i buduće donosioce odluka, ali i sve one koji danas na bilo koji način djeluju u prostoru koji “pritišće” najveći broj stanovnika po kvadrantnom kilometru u Hrvatskoj, izuzmemo li Grad Zagreb.

Lokalitet posjetiteljske infrastrukture uređen kroz projekt Med dvemi vodami u svojoj punoj funkciji – edukaciji mladih čuvara prirode

Već i prije završetka projekta Med dvemi vodami započela je provedba dva nova projekta akronima Riverside i Eco Bridge, oba financirana iz Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska. Projekti se provode u trajanju od 1. rujna 2020. godine do 31. kolovoza 2022. godine, tako da je 2021. godina bila godina intenzivne provedbe aktivnosti nakon početnog zagrijavanja u posljednjem kvartalu 2020. godine. Nakon projekta Med dvemi vodami koji je više bio usmjeren na izgradnju infrastrukturnih kapaciteta, aktivnosti Međimurske prirode u projektima Riverside i Eco Bridge usmjerene su prije svega na jačanje ljudskih kapaciteta i opremljenosti, ali i na provođenje manjih akcija na terenu koje odmah i direktno doprinose poboljšanju stanja staništa i pripadajućih vrsta.

Projekt Riverside ukupnog je budžeta 954.250,40 EUR, a na aktivnosti Međimurske prirode otpada 119.995,00 EUR.

Aktivnosti Međimurske prirode koje su provedene u 2021. godini:

 • nabavljena je potrebna oprema i alat te je provedena akcija spašavanja vodozemaca od stradavanja na prometnicama na lokalitetu Križopotje,
 • nabavljen je potreban alat te je provedena akcija čišćenja obale rijeke Drave kod Gornjeg Hrašćana čime je omogućeno gniježđenje više vrsta ptica, prvenstveno bregunica,
 • provedena su istraživanja piškura te danjih i noćnih leptira na području Međimurske županije od strane vanjskih stručnjaka,
 • nabavljena je potrebna oprema te su provedeni monitorinzi bregunice, pčelarice, vodomora i riječnog raka od strane djelatnika Međimurske prirode,
 • nabavljen je kanu za potrebe nadzora terena na vodenim površinama,
 • djelatnici su educirani o sigurnom upravljanju nabavljenim plovilom na vodenim površinama,
 • održana je edukacija u području interpretacije baštine.

U 2022. godini, odnosno do okončanja projekta slijedi provedba sljedećih aktivnosti:

 • edukacija za djelatnike Međimurske prirode o korištenju alata QGIS,
 • izrada projektno-tehničke dokumentacije za novu posjetiteljsku atrakciju na Trgu međimurske prirode čija će tema za sad ostati u tajnosti,
 • naklada knjige o primjerima pozitivne prakse u upravljanju zaštićenim prirodnim područjima kako u Hrvatskoj, tako i u Mađarskoj.
Kanu nabavljen iz projekta Riverside čuvarima prirode značajno olakšava svakodnevni rad

Projekt Eco Bridge ukupne je vrijednosti 1.372.557,10 EUR, od čega se na aktivnosti Međimurske prirode odnosi 80.882,80 EUR.

Aktivnosti Međimurske prirode koje su provedene kroz 2021. godinu:

 • organizirane su tri radionice/edukacije za relevantne dionike,
 • provedeno je istraživanje stanja bioraznolikosti u parkovima u urbanim ekosustavima kako bi donijeli mjere za poboljašanje,
 • početak aktivnosti vezanih uz nakladu knjige o važnosti parkova u urbanim ekosustavima,
 • nabavljena je oprema za promatranje ptice (dalekozori, durbini, foto zamke).

U 2022. godini, odnosno do okončanja projekta slijedi provedba sljedećih aktivnosti:

 • izrada plana interpretacije za SPA Perivoj Zrinski,
 • konkretne akcije za poboljšanje stanja bioraznolikosti u parkovima u urbanim ekosustavima temeljem predloženih mjera,
 • naklada i promocija knjige o važnosti parkova u urbanim ekosustavima,
 • determinacija pogodnih lokaliteta za promatranje ptica u Međimurskoj županiji,
 • održavanje opsežnog treninga prepoznavanja ptica u trajanju od 7 mjeseci,
 • organizacija međunarodne konferencije s ciljem razmjene iskustva u upravljanju zaštićenim prirodnim područjima.
Jedna od posljednjih ovogodišnjih aktivnosti projekta Eco Bridge – radionica u suradnji s Šumarijom Čakovec

Kako oba projekta u provedbi ulaze u završnu trećinu razdoblja provedbe, djelatnici Međimurske prirode već razrađuju nove ideje i pretaču ih u projektne prijave za nadolazeće natječaje.