Međimurje u 2022. godini ima 53 mlade bijele rode

U Međimurju aktivno gnijezdi i razmnožava se bijela roda (Ciconia ciconia). Kvaliteta staništa omogućava dostupnost hrane u sezoni gniježđenja i poditzanja mladih od ožujka do kolovoza pa se rode već generacijama vraćaju u Međimurje.

Tijekom ove proljeća, vratile su se rode u 25 gnijezda diljem Međimurja od kojih su aktivna gnijezda s mladima u naseljima: Zebanec, Sv.Martin na Muri, Mursko Središće, Podturen, Novakovec, Novakovec, Dekanovec, Domašinec, Gardinovec, Palovec, Palinovec, Hodošan, Draškovec, Donji Vidivec, Kotoriba, Totovec, Vularija, Gornji Haščan, Nedelišće. Aktivna gnijezda bez mladih su u naseljima: Ferketinec, Mala Subotica i Goričan.

Aktivno gnijezzdo s mladim rodama u Kotoribi
Aktivno gnijezdo s mladim rodama u Kotoribi

Rekorderi u broju mladih ptica su dva gnijezda u Kotoribi te jedno u Novakovcu s po četiri mladih roda.

Po 3 mlade rode zabilježili smo u naseljima: Sv. Martin na Muri , Podturen, Dekanovec, Palinovec, Kotoriba, Totovec i Nedelišće.

Osim dva obilaska tijekom vremena gniježđenja koji su obavili stručni djelatnici i čuvarska služba, djelatnici su obavili i treći obilazak zajedno s ovlaštenim prstenovačem kako bi se mlade rode prstenovale.

Ovlašteni prstenovatelj Boris Božić
Ovlašteni prstenovatelj Boris Božić

Prstenovanje ptica je metoda istraživanja kojom obilježavamo mlade ptice posebnim prstenima radi proučavanja njihovih selidbi (migrcija) i načina života. Prsteni, aluminijski i plastični, s oznakom ustanove koja obavlja prstenovanje i serijskim brojem kombinacije slova i brojki, pričvršćuju se na po jednu nogu ptice. Prstenovanje je kao znanstvenu metodu uveo 1899. danski profesor Hans Christian Cornelius Mortensen. U Hrvatskoj je prstenovanje započeto 1910., a upravo su bijele rode zajedno s lastavicama bila prve prstenovane ptice.

Bijele rode prstenujemo dok su još ptići u gnijezdu te ovlašteni prstenovači postupaju s pticama vrlo obzirno kako nakon prstenovanja nebi bile ozljeđene.

Jedan od najmlađih ptića bijele rode u Hodošanu
Jedan od najmlađih ptića bijele rode u Hodošanu

Međimurska priroda organizira i koordinira prstenovanje mladih bijelih roda u Međimurju od 2011. godine. Tijekom ovogodišnjeg obilaska prstenovano je 46 mladih bijelih roda od ukupno 53 koje su zabilježene u 22 gnijezda. Naime, neka gnijezda zbog svoje visine i nepristupačnosti nisu dostupna za prstenovanje dok su u pojedinim gnijezdima mlade rode bile premale za prstenovanje. Prstenovanje je proveo licencirani prstenovač Boris Božić, a logističku pomoć pruža HEP – ODS Elektra Čakovec koja osigurava kamion s dizalicom pomoću koje se prstenovač diže do gnijezda.

Najmlađi ptići bijelih roda zabilježeni su u Vulariji koji su bili premali za prstenovanje, a jedna odrasla imala je prsten te je u tijeku utvrđivanje gdje je bila prstenovana.

Suradnja HEP-a i Međimurske prirode
Suradnja HEP-a i Međimurske prirode

Podsjećamo da je bijela roda simbol očuvanih prirodnih staništa i tradicionalnih krajobraza te je njihova prisutnost u ovako velikom broju od čak 53 mlade rode potvrda da još uvijek živimo u zdravom i očuvanom okolišu. Njihov opstanak ovisi o ljudskom djelovanju, stoga zahvaljujemo svim građanima na dojavama i pomoći u očuvanju ove posebne vrste.