Postavljene dvije nove poučne table

Ovog je ljeta zabilježena vrsta riječni rak u Cirkovljanskoj „prvoj grabi“, kako je naziva lokalno stanovništvo. Riječni rak (Astacus astacus) zavičajna je vrsta raka u Hrvatskoj, a njegovo postojanje u Međimurju i šire ugrožava invazivna strana vrsta signalni rak (Pacifastacus leniusculus).

Čuvar prirode Antonio Krušelj na monitoringu riječnog raka

Kako bi se javnost educiralo o važnosti, ugroženosti te potrebi očuvanja i zaštite zavičajne vrste riječni rak, na prostoru ribičkog društva SRD Ostriž Cirkovljan postavljena je poučna tabla naziva „Plemeniti stanovnik cirkovljanske grabe“. Gdje danas još obitava riječni rak, kako razlikovati riječnog i signalnog raka, što učiniti ako ulovite signalnog raka – pročitajte sami na poučnoj tabli!

Predsjednik SRD Ostriž Božidar Glavak i čuvar prirode Antonio Krušelj na postavljanju table u Cirkovljanu

Stara tabla kod ribičkog doma ŠRD Čikov u Žabniku „osvježena“ je novim sadržajem. S jedne strane dočekat će Vas međimurski ftiči iz ruku ilustratorice Roberte Radović iz Međimurske prirode, dok s druge strane table upoznajte i istražite zaštićenu prirodu, kao i druge prirodne i turističke atrakcije Međimurja.

Stolar Tihomir Slamek i glavni čuvar prirode Velimir Bašek na postavljanju table u Žabniku