Vidi visibaba!

Volonterskom akcijom Bioblitz VISIBABA otvaramo novu sezonu volonterskih akcija Međimurske prirode u 2024. godini.

Pozivamo te da se uključiš u događaj Bioblitz Visibaba koji Međimurska priroda organizira po prvi puta, a fokusiran je na traženje i bilježenje nalaza proljetnice koju svi jako dobro poznajemo, a to je VISIBABA!

Cilj je ovog događaja prikupiti što veći broj opažanja visibabe (Galanthus nivalis), a sudjelovanjem u njemu naučit ćeš više o korištenju aplikacije iNaturalist, pojmu građanske znanosti, bioraznolikosti Međimurja, bolje ćeš razumjeti opasnosti degradacije staništa te važnost praćenja neke vrste.

Kako sudjelovati u događaju Bioblitz Visibaba?

  1. Preuzmi mobilnu aplikaciju iNaturalist i registriraj se (preporučujemo korištenje punog imena i prezimena radi lakšeg praćenja autora unosa). Aplikacija je dostupna za IOS i Android uređaje, a može se besplatno preuzeti na mrežnim trgovinama App Store i Google Play
  2. Prijavi se Međimurskoj prirodi ispunjavanjem sljedećeg obrasca
  3. Fotografiraj i unosi nalaze visibabe putem aplikacije iNaturalist

Što je iNaturalist?

Riječ je o aplikaciji koja ponajprije pomaže identificirati biljke i životinje, ali i povezati se s drugim ljubiteljima prirode. Štoviše, iNaturalist je i svojevrsna društvena mreža putem koje je moguće kontaktirati sviše od 400 000 znanstvenika i prirodoslovaca te razmjenjivati informacije i znanja. Osim toga, snimajući i dijeleći svoja opažanja, stvaraju se podaci koji pomažu znanstvenicima pronaći metode očuvanja i zaštite prirode. Saznaj više na: https://www.inaturalist.org/home.

Filmić s detaljima o korištenju aplikacije pogledaj na sljedećem linku.

Što je Bioblitz?

Naziv Bioblitz potječe od kombinacije grčke riječi za život (“bios”) i riječi “blitz” koja označava “napraviti nešto brzo i intenzivno”. Bioblitz označava zajednički rad na prikupljanju podataka o biljkama, životinjama i gljivama na nekom području u određenom vremenskom razdoblju. Događaji Bioblitz okupljaju znanstvenike, studente i svezainteresirane pojedince pa je suradnja stručnjaka i šire javnosti osnova Bioblitz koncepta u kojem se na informativan i zabavan način prikupljaju podaci o živom svijetu na određenom lokalitetu i proširuje znanje o prirodi. Široj javnosti se tako daje mogućnost da pridonese znanstvenim istraživanjima i da se podigne svijest o značenju prikupljanja podataka o bioraznolikosti.

Zašto prikupljati podatke o visibabi?

Podaci o rasprostranjenosti visibabe na razini Međimurja su nedostatni (vidi kartu RH), unatoč tome što je ova vrsta lako prepoznatljiva i gotovo ju je nemoguće zamijeniti s nekom drugom. Poznato nam je da je rasprostranjenost te vrste puno veća te nam je cilj ovom akcijom prikupiti što više podataka o rasprostranjenju vrste te stanju populacije. Kao država članica EU-a Hrvatska ima obavezu postići povoljno stanje očuvanosti vrsta (u ovom slučaju visibabe) tj. stanje u kojem su brojnost i rasprostranjenost vrste stabilni ili rastu, a vrsta ima dovoljno kvalitetnog staništa i povoljne izglede opstanka u budućnosti. Provedbom programa praćenja stanja prikupljat će se podaci potrebni za ocjenu provedbe spomenute obveze očuvanja vrsta i stanišnih tipova.

Za kontinentalnu biogeografsku regiju kao pritisci i prijetnje prepoznati su prenamjena zemljišta i ilegalno sakupljanje vrste.

Mjere očuvanja za visibabu nisu definirane. U Hrvatskoj vrsta nije strogo zaštićena prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013, 73/2016). Vrsta podliježe odredbama Pravilnika o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/2017), kojim se određuju opće mjere upravljanja i zaštite pojedinih divljih vrsta ili skupina divljih vrsta iz Priloga I. ovog Pravilnika. Visibaba se nalazi na popisu zavičajnih divljih vrsta za koje je potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva (Prilog I., NN114/2017).

Svojom dojavom opažanja možeš doprinijeti boljem poznavanju veličine i stanja populacije visibabe te time spriječiti potencijalne pritiske i prijetnje i tako očuvati prirodu Hrvatske!

O vrsti

Visibaba je višegodišnja zeljasta biljka koja se razvija iz lukovice. Stabljika je visoka do 20 cm i završava jednim visećim cvijetom. Listovi su duguljasti, plavozeleni, cijelog ruba, a razvijaju se istovremeno s cvjetovima. Visibaba obično cvjeta od veljače do ožujka, a ponekad se cvjetovi probijaju kroz snijeg i suho lišće već u siječnju. Cvjetanje traje od dva do tri tjedna najčešće tijekom veljače i ožujka. Zvonoliki vjenčić cvijeta tvore latice raspoređene u dva kruga. Listovi unutarnjeg kruga ocvjeća su zelenkasti i kraći od vanjskog kruga ocvjeća. Vanjske latice su duguljaste i posve bijele, a unutrašnje su kraće, sa zelenom pjegom na vrhu. Cvijet je na stapci pognut poput stare bake, pa odatle vjerojatno potječe naš narodni naziv visibaba. Plod je žutozeleni tobolac s nekoliko sjemenki koji dozrijeva u travnju i svibnju. Sjemenke su duguljaste, zelene, a raznose ih mravi (mirmekohorija). Visibabi odgovaraju različita staništa. Raste u prozračnim listopadnim šumama i živicama, na livadama, uz potoke i vrbike, a česta je i u šikarama. Može se naći u velikom mnoštvu, od nizina do brdskih predjela. Visibabe su zbog atraktivnih cvjetova vrlo omiljene proljetnice pa se prenose i u vrtove. Postoje brojni varijeteti vrste.