Poziv studentima

diplomaTemeljem Programa rada Javne ustanove za 2013. godinu pozivamo zainteresirane studente s područja Međimurske županije na odabir teme završnog rada studija vezanih uz prirodu Međimurja. Svi zainteresirani s prijedlogom teme mogu se javiti na kontakte Međimurske prirode za daljnje informacije i iskaz interesa, zaključno do 15. listopada 2013. godine.

Prilikom odabira rada za sufinanciranje Međimurska priroda će formirati komisiju koja će predložiti 2 rada za sufinanciranje. U obzir će se uzimati relevantnost teme za zaštitu prirode Međimurja. Predviđeni iznos sufinanciranja izrade rada je 1.500 kuna po radu.

Mogu se prijaviti studenti sveučilišnih (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij) i stručnih studija (stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij) koji imaju prebivalište na području Međimurske županije. Završni rad treba biti obranjen najkasnije do listopada 2014. godine.