OKONČANO: Natječaj za radno mjesto od 13.01.2015.

 MEĐIMURSKA PRIRODA

Javna ustanova za zaštitu prirode

Upravno vijeće

Križovec, 13.01.2015.

 

temeljem čl. 134. i 207. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i čl. 17. Statuta Javne ustanove raspisuje

 

NATJEČAJ za radno mjesto

„Čuvar prirode“ – 1 izvršitelj (m/ž)

na određeno vrijeme (do 30.11.2015.)

sveukupno 1.260 sati (cca 120 sati mjesečno)

za potrebe provođenja projekta

„Rehabilitacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“
(HU-HR CBC IPA 2007-2013)

 

Uvjeti koje kandidat mora zadovoljiti:

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova čuvara prirode

– hrvatsko državljanstvo

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja

– položen stručni ispit za čuvara prirode

– vozačka dozvola B kategorije

 

Kandidati uz molbu obavezno moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– životopis (Europass obrazac)

– potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova čuvara prirode

– domovnicu (izvornik ili ovjereni preslik)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjereni preslik)

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za čuvara prirode (izvornik)

– preslik vozačke dozvole

– dokaze o ostalim znanjima i vještinama

– potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

– izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu čuvara prirode u smislu čl. 207, st. 5. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na adresu: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec, 40315 Mursko Središće, s naznakom „Natječaj za čuvara prirode“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u roku 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

 

 

Natječaj objavljen: 13.01.2015.

Dodatne informacije o tipu i opsegu posla:

Javna ustanova Međimurska priroda utemeljit će ergelu međimurskog hladnokrvnog konja u mjestu Žabnik u Međimurskoj županiji na čestici površine 8 hektara. Predviđen početni broj grla konja u ergeli je 8 (osam). Izabrani kandidat morat će svoje radno vrijeme provesti na ergeli radeći s konjima tijekom svih sedam dana u tjednu i tijekom svih godišnjih doba tijekom trajanja projekta. Posao uključuje cjelokupnu brigu oko ergele, kao i poslove čuvara prirode s obzirom da je lokalitet ergele u granicama Regionalnog parka Mura-Drava. Zato je položen stručni ispit za čuvara prirode (koji podrazumijeva i prethodno iskustvo u zaštiti prirode) obavezan uvjet za kandidate koji se javljaju na ovaj Natječaj.

Smještaj: NEMA SMJEŠTAJA

Naknada za prijevoz: BEZ NAKNADE