Obrezivanje kopita na Ergeli međimurskog konja

Zdravstveno stanje i pravilno funkcioniranje kopita imaju veliku važnost za radnu sposobnost kopitara. Upravo zato je higijena kopita vrlo važna jer se njome utječe na pravilan razvoj, zdravstveno stanje i funkcioniranje ovog dijela životinjskog organizma. Njega kopita sastoji se od čišćenja i pranja kopita, obrezivanja i potkivanja.

Čišćenje kopita je posebno važan dio svakodnevne njege konja i počinje u najranijem uzrastu ždrebeta, budući da od toga zavisi normalan rast kopita i eventualno ispravljanje nepravilnosti u hodu.Obrezivanje i potkivanje se vrše u određenim vremenskim periodima, najčešće u razmaku od 5 do 9 tjedana, ovisno o kakvoći kopita, o brzini kojom kopito raste i kojom se troši (ukoliko konj nije potkivan), ali o tome na kakvom se terenu konj kreće. Potkivanje je neophodno kod konja koji se koriste na tvrdim terenima jer se na taj način kopito štiti od oštećenja, pucanja rožine i pretjeranog trošenja.

Krajem lipnja 2017. godine redovno obrezivanje kopita na Ergeli međimurskog konja odradio je Attila Kocsis i tako grlima autohtone izvorne pasmine međimurskog konja osigurao daljnje ugodno i neometano kretanje pašnjakom u Žabniku.

Obrezivanje i potkivanje su vještina i zanat i potrebno ih je odraditi stručno, temeljito i precizno.