Siječanjsko prebrojavanje ptica vodarica_2019

I na području Međimurske županije sredina siječnja je vrijeme kad se odvija zimsko (siječanjsko) prebrojavanje ptica močvarica. Središnji vikend za prebrojavanje 2019. godine je 12. i 13. siječnja. Djelatnici Međimurske prirode i ove godine će se uključiti u međunarodnu aktivnost prebrojavanja. Prebrojavanjem će biti zahvaćeno preko 20 vodenih površina u unutrašnjosti Međimurja kao što su retencije, ribnjaci, šljunčare te transekti na rijeci Muri i Dravi. Na interaktivnoj karti Udruge BIOM možete vidjeti koje vodene površine na području Međimurja i ostatka Hrvatske su uključene u monitoring. 

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica pokrenuo je Wetlands International 1967. godine, međunarodna organizacija kojoj je cilj zaštita i očuvanje vodenih staništa na globalnoj razini. Danas u ovoj akciji sudjeluju 143 zemlje svijeta, a dobiveni rezultati služe za prepoznavanje važnih zimovališta za ptice, praćenje kretanja brojnosti ptica, njihovu pravodobnu zaštitu, a na široj skali koriste se u studijama o klimatskim promjenama i kretanjima bolesti poput ptičje gripe.

Vodarice su sve ugroženija skupina ptica, prvenstveno zbog uništavanja močvarnih staništa širom svijeta. Siječanjskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste. Uspoređivanjem s brojnostima iz prethodnih godina procjenjuje se status populacija pojedinih vrsta: rastu li, padaju ili su stabilne. Na osnovu tih saznanja planira se zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa. Stoga je potrebna međunarodna suradnja u promatranju ptica, prikupljanju podataka te njihovoj razmjeni sa znanstvenom i zaštitarskom zajednicom.

Mjesec siječanj je pogodan za prebrojavanje vodarica jer je najhladniji mjesec u godini, te se smatra da su do tada sve ptice vodarice na svojim zimovalištima, pa je na tim mjestima njihova koncentracija najveća. Također, ptice tada još nisu započele s proljetnom seobom te zbog toga neće doći do dvostrukog prebrojavanja. Pri provođenju monitoringa koriste se različite metode prebrojavanja; od cenzusa u točki do linijskih transekata, ovisno o karakteristikama područja. Ove 2019. godine, središnji vikend za prebrojavanje je 12. i 13. siječnja. Na području Međimurske županije, Javna ustanova Međimurska priroda i ove će se godine uključiti u tu međunarodnu i koordiniranu aktivnost prebrojavanja. Akcijom će biti zahvaćeno preko dvadeset vodenih površina u unutrašnjosti Međimurja kao što su retencije, ribnjaci, šljunčare te transekti na rijeci Muri i Dravi.

Tijekom prethodnog desetljeća, kroz zimska prebrojavanja registrirali smo neke za Međimurje „egzotične“ vrste što može značiti da smo – zbog klimatskih promjena – postali južni krajevi za određene vrste selica. To znači da su zime u Međimurju sada dovoljno tople da se neke ptičje vrste ovdje zadrže tijekom cijele hladne sezone. Zimovanju određenih vrsti pogoduju i dvije velike umjetne akumulacije na rijeci Dravi, što je razlog zašto su i ta umjetna staništa unutar granica zaštićenog Regionalnog parka Mura-Drava te dio europske ekološke mreže Natura 2000.

IMG_0048