Drugi set radionica s dionicima u sklopu izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima

Posljednjih mjeseci Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode intenzivno radi na EU projektu Med dvemi vodami, u sklopu kojeg se provodi i izrada dokumenta Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u zaštićenim prirodnim područjima Međimurske županije (skraćeno APUP), koji će ujedno biti sastavni dio budućeg Plana upravljanja zaštićenim prirodnim područjima na području Međimurske županije.

Kako bi dokument bio što sveobuhvatniji i kako bi se mogućnosti, potencijali, potrebe i preporuke vezane uz turistički potencijal zaštićenih područja sagledali s različitih aspekata, u okviru njegove izrade planirano je i niz radionica s dionicima koji imaju značajniji interes u zaštićenim područjima koja su u fokusu izrade APUP-a.

U prvom setu radionica prikupljene su informacije o postojećim sadržajima i inicijativama vezanim uz turističku ponudu te razrađeni prijedlozi za razvoj prezentacije i omogućavanje doživljaja posjetitelja zaštićenih prirodnih područja.

Drugi set radionica proveden je 01. i 02. listopada 2019. u Palači turizma u Čakovcu i okupio je četrdesetak zainteresiranih dionika. Nakon uvodnog predavanja stručne voditeljice Mihaele Mesarić i prezentacije predloženih aktivnosti od strane Međimurske prirode, facilitatorica i konzultantica na projektu Vesna Vukadin povela je vođenu diskusiju u kojoj su dionici nastojali identificirati najvažnije upravljačke aktivnosti koje je potrebno provoditi, kako bi se ostvarili ciljevi upravljanja posjećivanjem u zaštićenim prirodnim područjima Međimurske županije.

S materijalima prikupljenim na radionicama Međimurska priroda ulazi u završnu fazu izrade dokumenta, a svim sudionicima radionica zahvaljujemo na odazivu i nadamo se uspješnoj budućoj suradnji pri provedbi APUP-a!