Obavljen monitoring kockavice i crnkaste sase na području Međimurske županije

Svake godine krajem mjeseca ožujka počinje sezona monitoringa i praćenja stanja brojnih vrsta. Među prvima na redu su kockavica (Fritillaria meleagris)  te crnkasta sasa (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) koje djelatnici Međimurske prirode prate već duži niz godina. Glavni cilj monitoringa je pratiti promjene u veličini populacije i području rasprostranjenosti kockavice i crnkaste sase. Podaci prikupljeni monitoringom koriste se za ocjenu stanja očuvanosti ovih vrsta kao i staništa na kojima obitavaju.

Praćenje stanja kockavice i crnkaste sase provodi se svake godine tijekom mjeseca ožujka i travnja, a vrši se terenskim obilaskom poznatih ili novo zabilježenih staništa, prebrojavanjem jedinki i određivanjem veličine populacije standardnim metodama.

Monitoring kockavice na području Međimurske županije djelatnici Međimurske prirode provode svake godine počevši od 2011., izuzev 2014. godine kada monitoring nije proveden. Ove godine terenskim obilascima obrađeno je ukupno 97 ploha veličine 5×5 metara na ukupno 9 lokaliteta. Kockavica je zabilježena na 38 ploha, a ukupno je zabilježeno 788 jedinki, što je u rangu brojnosti iz prošlih godina. Najveći ikad zabilježeni broj jedinki kockavice je iz 2018. godine kada je na 69 ploha zabilježeno 1177 jedinki.

U ovogodišnji monitoring kockavice na nekoliko lokaliteta uključili su se i učenici Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec.

Monitoring crnkaste sase djelatnici Međimurske prirode provode od 2013. godine. Ove godine je terenskim obilascima obrađeno ukupno 9 ploha veličine 5×5 metara na jednom lokalitetu. Crnkasta sasa je zabilježena na 7 ploha, a ukupno je zabilježeno 706 jedinki crnkaste sase, što je ujedno i najveći dosad zabilježeni broj jedinki crnkaste sase. Rezultat je to dobrog upravljanja lokalitetom na kojem je zabilježena crnkasta sasa, a u suradnji s Hrvatskim šumama – Šumarijom Čakovec čiji djelatnici kose lokalitet na način koji pogoduje ovoj vrsti.