Prvi Međunarodni dan georaznolikosti

Georaznolikost je raznolikost geoloških (stijene, minerali, fosili), geomorfoloških (reljefni oblici, procesi) i pedoloških posebnosti uključujući njihove sastavnice, veze, vrijednosti, interpretaciju i uređenje. Georaznolikost je neizostavan dio ukupne prirodne raznolikosti pojedinačnih ekosustava i ekosfere kao cjeline. Iako se ponekad pogrešno poistovjećuje samo s geološkim pojavama i procesima, kao širi pojam obuhvaća geološku, geomorfološku i pedološku raznolikost litosfere i pedosfere koje su u prostoru i vremenu uzročno-posljedično povezane.

International Geodiversity Day / Međunarodni dan georaznolikosti proglasio je UNESCO na svojoj 41. Općoj konferenciji 2021. godine. Više o tome možete saznati na poveznici www.geodiversityday.org. Prvi Međunarodni dan raznolikosti u Hrvatskoj će se obilježiti i kroz Međunarodni simpozij “Georaznolikost i geobaština – stanje i perspektive” / International Symposium “Geodiversity and Geoheritage – State and Perspectives”.

Simpozij se održava od 7. do 9. listopada 2022. godine u Pećinskom parku Grabovača u Perušiću. Na skupu će se okupiti stručnjaci, istraživači, znanstvenici i nastavnici iz sektora zaštite prirode, obrazovanja, znanosti i turizma, ali i studenti pred kojima je budućnost.
Organizatori su Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i JU Pećinski park Grabovača. Simpozij je posvećen temama i problematici iz sfere georaznolikosti, geobaštine i geoturizma. Više o skupu saznajte na: https://www.pmf.unizg.hr/…/georaznolikost-geobastina2022