Započeo je projekt “LIFE RESTORE for MDD”

Prvim danom listopada 2023. godine započeo je novi EU projekt „LIFE RESTORE for MDD” koji je izravni odgovor na biološku i ekološku degradaciju vlažnih i šumskih staništa uz rijeke Muru, Dravu i Dunav – područje koje je zaštićeno na razini Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije kao prvi pentalateralni UNESCO-ov rezervat biosfere.

Po prvi put, 17 institucija/partnera u pet zemalja, uključujući javne uprave iz područja očuvanja prirode, voda, šuma i regionalnog upravljanja, kao i sveučilišta i nevladinih organizacija, surađivat će na obnovi riječnih ekosustava i njegovih jedinstvenih poplavnih šuma uz tri rijeke. Tijekom sljedećih pet godina projektom vrijednim preko 20 milijuna eura planira se obnoviti 29 lokacija uz rijeke, s ciljem uspostavljanja 2.472 hektara otpornijih poplavnih šuma, kao i ponovnog povezivanja 54.230 metara riječnih rukavaca i distribucije 966.000 m³ sedimenta s ciljem stvaranja novih šljunčanih i pješčanih sprudova. Ove aktivnosti ne samo da će osigurati vrijedna staništa za rijetke vrste riba i ptica, već će i ponovno uspostaviti zdravije poplavne šume i povećati njihovu otpornost na isušivanje.

Projekt “LIFE RESTORE for MDD” značajno doprinosi Europskom zelenom planu te  provedbi EU Strategije bioraznolikosti 2030. i EU Zakonu o obnovi prirode koji je u postupku donošenja. Na ovaj način pet zemalja uključenih u provedbu projekta dokazuje kako mogu surađivati na obnovi ključnih ekosustava za dobrobit prirode i ljudi.

S 930.000 hektara koji se prostiru na 700 kilometara rijeka Mure, Drave i Dunava, rezervat biosfere koji je proglasio UNESCO već je naglasio značajan iskorak u prekograničnom očuvanju prirode. Nadovezujući se na ovo postignuće, projekt “LIFE RESTORE for MDD” ima za cilj podići predanost čovjeka prirodi na višu razinu kako bi inicijative obnove staništa mogle učinkovito odgovoriti globalnim izazovima kao što su degradacija staništa, klimatske promjene i gubitak biološke raznolikosti.

Projekt “LIFE RESTORE for MDD” inicijativa je suradnje između Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije, usmjerena na očuvanje i obnovu poplavnih šuma duž rijeka Mure, Drave i Dunava. Sufinanciran kroz program LIFE Europske unije, projekt je započeo 1. listopada 2023. i trebao bi završiti 30. rujna 2028. godine. S ukupnim proračunom od 20.024.000,00 eura, projektni konzorcij uključuje 17 parterskih organizacija. Primarni cilj mu je suzbiti degradaciju staništa i osigurati dugoročni opstanak kritičnih ekosustava u UNESCO-vom rezervatu biosfere Mura-Drava koji obuhvaća 17 područja Natura 2000 i drugih zaštićenih područja koja se prostiru na ukupno 210.000 hektara.

Kako bi ostvario svoje ciljeve, projektom je planirano provesti 29 ciljanih mjera, kao što su ponovno povezivanje riječnih rukavaca, proširenje riječnih korita i transformacija šuma topola u prirodnija obalna staništa . Ove aktivnosti obnove bit će podržane sveobuhvatnim komunikacijskim alatima, obrazovanjem o okolišu i stalnim monitoringom.

Projektni partneri:

 • WWF Austrija (Glavni Partner)
 • Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije
 • Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava
 • WWF Mađarska
 • Slovenska agencija za vode
 • Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek
 • Hrvatske vode
 • Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
 • Ured vlade pokrajine Štajerske
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije
 • Javno preduzeće “Vojvodinašume”
 • Slovenski državni gozdovi d.o.o
 • Regionalna razvojna agencija Jugoistočne Štajerske – Štajerska vulkanska zemlja
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije
 • Javna ustanova “PRIRODA Varaždinske županije”
 • Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode
 • Uprava Nacionalnog parka Balaton-felvidéki

Savjetodavno tijelo projekta:

 • Upravni odbor 5-državnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koji predstavljaju odgovarajuća ministarstva okoliša pet zemalja (TBR MDD Steering Committee)

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije. Međutim, izraženi stavovi i mišljenja pripadaju samo autoru(ima) i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili CINEA-e. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.