Nadzorna služba u 2020. godini

Neobična godina iza nas bila je prepuna ograničenja i izazova koje smo većinu ipak uspješno savladali i godinu priveli kraju. Iako s nešto manje neposrednih kontakata, koordiniranih nadzora i sastanaka na terenu, odrađen je velik broj terenskih nadzora, izvršeni su svi planirani monitorinzi i ostvareni svi ciljevi planirani godišnjim programom rada. Ove smo godine započeli sustavan nadzor vodenih površina u zaštićenim područjima u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, a za kvalitetnije provođenje nadzora na kopnu primili smo vrijednu opremu iz projekta ”Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” – terensko pick-up vozilo.

Samostalno ili u suradnji sa stručnom službom Javne ustanove, čuvari prirode izvršili su desetak monitoringa zaštićenih biljnih i životinjskih vrsti sukladno nacionalnim monitoring programima, uspješno je organizirana i odrađena još jedna akcija “Spašavanje vodozemaca od stradavanja na prometnicama” na području Općine Nedelišće i Općine Selnica, a diljem Međimurja postavljeno je više desetaka kućica za ptice i nekoliko hotela za kukce.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi projekt ”Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”. Jedan od rezultata projekta je osigurana oprema neophodna za izradu planova upravljanja i obavljanje aktivnosti upravljanja. Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode jedna je od javnih ustanova koja je primila čak dva vrijedna vozila za potrebe obavljanja aktivnosti predviđenih projektom, ali i za potrebe upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000. Terensko pick-up vozilo omogućiti će čuvarima prirode kvalitetnije obavljanje nadzora zaštićenih područja i pristup zahtjevnijim terenima. Više o projektu pogledajte OVDJE.

S obzirom da velik dio zaštićenih područja u Međimurskoj županiji pokrivaju vodene površine, dogovorena je suradnja s Hrvatskom službom spašavanja – Stanicom Čakovec o nadzoru vodenih površina pomoću plovila. Zajedničke plovidbe obostrano su korisne. Pripadnici HGSS-a isprobavaju i ispituju svoja plovila i raznovrsnu opremu kako bi u svakom trenutku znali u kakvom je stanju i je li spremna za uporabu u akcijama spašavanja, dok čuvari prirode obavljaju monitoringe različitih životinjskih vrsta ili vrše preventivne nadzore zaštićenih područja. O iskustvima zajedničkih plovidbi pročitajte OVDJE.

Kao i ostatak ekipe iz Javne ustanove, i čuvari prirode bili su uvelike prisutni u medijima. Osim redovnih tjednih kolumni u Regionalnom tjedniku te u Međimurskim novinama sudjelovali smo u medijskoj kampanji “Modro-zeleno blago Međimurja”. Snimili smo nekoliko reportaža o zaštićenim područjima Međimurja te ih emitirali na VTV-u, informirali vas o aktualnostima kroz radio emisije na Hrvatskom radiju Čakovec te tiskali brošuru o čuvarima prirode za malu i veliku djecu koju možete pogledati i na poveznici: Tko su čuvari prirode?