Eco Bridge ≠ Obnova SPA Perivoj Zrinski

Rijetko koji projekt podigao je toliko prašine kao projekt akronima „Eco Bridge“ i to već prije provođenja samih aktivnosti. Konkretno, jedna aktivnost projekta posebno je „bocnula“ javnost, a to je obnova Spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski u Čakovcu. Nažalost, tu je došlo do poistovjećivanja te aktivnosti s cijelim projektom te valoriziranja cijelog projekta samo i isključivo kroz tu jednu aktivnost. Međutim, projekt Eco Bridge nije samo obnova SPA Perivoj Zrinski već cijeli koloplet aktivnosti većeg broja partnera, uostalom, kao i većina sličnih projekata. O aktivnosti obnove SPA Perivoj Zrinski izrečeno je i ispisano već previše riječi pa će nastavak biti posvećen onome što projekt zaista jest u svojem punom obuhvatu.

Projekt „Eco Bridge“ okuplja hrvatsko-mađarsko partnerstvo Grada Čakovca, Međimurske županije, Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode te Grada Letenye i Nacionalnog parka Balaton. Ukupni proračun projekta iznosi 1.372.557,10 €. Toliko opjevana aktivnost obnove SPA Perivoj Zrinski u realizaciji Grada Čakovca u tom ukupnom iznosu zauzima tek nešto više od 10 %, dok se ostatak odnosi na ostale projektne aktivnosti. Međimurska županija će primjerice uložiti dvostruko više novaca u uređenje parka na prostoru bivših vojarni. Grad Letenye građevinski će adaptirati te opremiti centar za posjetitelje u središtu grada te urediti park oko novog centra. Nacionalni park Balaton provodi mnogobrojna istraživanja u svojem parku rezultati kojih će im pomoći u boljem upravljanju zaštićenim područjem. Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode provodi brojne male, ali konkretne akcije koje doprinose poboljšanju stanja staništa, kao što je primjerice čišćenje i priprema strmih riječnih obala za gniježđenje ptica. Djelatnici Međimurske prirode tijekom cijelog projekta provode istraživanje bioraznolikosti u gradskim parkovima kako bi donijeli mjere za poboljšanje stanja. Definirat će se i plan interpretacije SPA Perivoj Zrinski, a JU Međimurska priroda će biti nakladnik knjige o važnosti parkova u urbanim ekosustavima te organizirati međunarodnu konferenciju na kojoj će stručnjaci u području zaštite prirode razmijeniti iskustva u upravljanju zaštićenim područjima. Projektni partneri organiziraju i brojne edukacije u cilju jačanja ljudskih kapaciteta kako samih djelatnika ustanova projektnih partnera, tako i dionika s kojima surađuju. Također, nabavit će se i mnogobrojna oprema neophodna za kvalitetnije praćenje stanja vrsta i staništa što će na kraju opet doprinijeti boljem upravljanju zaštićenim područjima prirode.

Projektnim sufinanciranjem nabavljena je oprema koja će značajno olakšati i unaprijediti nadzor zaštićenih područja

Pobrojane su samo neke od aktivnosti partnera, sam projekt čini i mnoštvo aktivnosti promidžbe, od izrade knjige, brošura, novinskih i radijskih emisija do radionica za školarce. Mnogi su javno zazivali da se ugovor o sufinanciranju projekta mora raskinuti i već utrošeni novci vratiti donatoru, a samo zbog toga jer je po njihovom mišljenju aktivnost obnove SPA Perivoj Zrinski nedovoljno kvalitetno i stručno razrađena. U taj dio nećemo ulaziti, problematiku istog rješavaju oni koji su za to imenovani, međutim, posljedice čina raskida projektnog ugovora za sve partnere bile bi višestruke, a sve do jedne samo i isključivo negativne. Projektni partneri u kreiranju dodane vrijednosti svojem radu doslovno ovise o vanjskim izvorima financiranja projekata i nisu u mogućnosti tek tako odbijati vanjska sufinanciranja.