Što smo sve radili kroz projekt Eco Bridge

Projekt Eco Bridge ušao je u finale, te se aktivnosti na projektu produžuju do 31. prosinca 2022. godine. Partneri iz Mađarske i Hrvatske pred završetkom su velikih projektnih aktivnosti. Završena je prva faza revitalizacije Spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski, uređen je park Centra znanja u Čakovcu te je pred završetkom Centar za posjetitelje u Letenyu. Novosti vezane uz projekt možete pratiti na službenim Facebook profilima: Eco Bridge Hrvatska i Eco Bridge Hungary.

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode završila je sa svim projektnim aktivnostima. Aktivnosti Međimurske prirode bile su vezane uz edukaciju o značajnim vrstama ptica za Međimursku županiju, podizanje svijesti o važnosti ptica i šumskih ekosustava u gradskim sredinama te istraživanje bioraznolikosti javnih zelenih površina i nabava potrebne opreme.

AktivnostGodina provedbeSaznaj više
Nabava opreme za volontersku akciju čišćenja obale za bregunice (Riparia riparia)2021.Nabava potrebne opreme za provedbu akcija i edukacija
Organizacija četiri radionica za stručnjake u zaštiti prirode i dionike Međimurske prirode2021./2022.1. radionica, 2. radionica, 3. radionica, 4. radionica
Nabava opreme za Trening prepoznavanja ptica2021.Nabava potrebne opreme za provedbu akcija i edukacija
Organizacija i provedba Treninga prepoznavanja ptica2022.Trening prepoznavanja ptica
Objava i predstavljanje knjige Parkovi – spona gradova i prirode2022.Predstavljanje knjige, Video zapis s predstavljanja knjige
Organizacija Stručnog skupa na temu Priroda kao zadaća – praktična iskustva u upravljanju zaštićenim prirodnim područjima2022.Video zapis Stručnog skupa, Knjiga sažetaka
Izrada tri dokumenta: Plan interpretacije za Perivoj Zrinski, Studija o lokacijama promatranja ptica u Međimurskoj županiji, Studija bioraznolikosti i smjernice za upravljanje Perivojem Zrinski2022.Perivoj Zrinski news, br. 15 (24.10.2022.)
Nabava opreme za poboljšanje statusa staništa (hotel za kukce, kućice za ptice, šišmiše i ježa) 2022.Postavljena oprema za poboljšanje statusa staništa
Organizirana su četiri promatranja ptica za građane2022.1. promatranje ptica, 2. promatranje ptica, 3. promatranje ptice, 4. promatranje ptica
Organizirana su dva predavanja na temu ptica2022.1. predavanje, 2. predavanje
Informiranje javnosti putem medija o provedbi projekta Eco BridgekontinuiranoSlužbene internet stranice i profili na društvenim mrežama Međimurske prirode